Nieuwe KOR

IS DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING BTW VOORDELIG VOOR UW BEDRIJF OF STICHTING?

Heeft uw bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling (hierna: KOR) per 1 januari 2020. Onder de nieuwe KOR kunnen alle btw-ondernemers gebruikmaken van een ‘btw-vrijstelling’ voor kleine ondernemers. U moet uw bedrijf of stichting wel tijdig aanmelden voor de nieuwe KOR. In dit blog leest u meer over de nieuwe KOR.

informatie tekening

BLOG GERRITSEN BTW ADVIES BESTAAT 5 JAAR!

Een mooie mijlpaal om bij stil te staan, want wat zijn er leuke, inspirerende mensen en interessante opdrachten op mijn pad gekomen de afgelopen 5 jaar. Ik ben dankbaar voor de klanten die ik in deze 5 jaar heb mogen helpen met btw-vraagstukken en het optimaliseren van de btw-positie. Ik hoop jullie en andere ondernemers, financieel adviseurs, accountants en belastingadviseurs nog vele jaren te mogen helpen met het optimaliseren van de btw-posities en het oplossen van complexe btw-vraagstukken.

btw vrijstelling personeel zorginstelling

BLOG VOORKOM NAHEFFING BTW BIJ UITLENEN VAN PERSONEEL IN BTW-VRIJGESTELDE SECTOREN

Leent uw organisatie personeel uit aan andere sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstellingen? Is de vergoeding die u hiervoor ontvangt belast of vrijgesteld van btw? In december 2018 en maart 2019 oordeelden de rechtbank en het gerechtshof dat een btw-vrijstelling van toepassing is in een casus waarbij personeel wordt ingezet bij een andere instelling voor het verrichten van zorgdiensten en bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden. Daarnaast actualiseerde de staatssecretaris eind 2018 het besluit over de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren. In dit blog leest u meer over de btw-gevolgen bij het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren.

Muziekvereniging btw vrijstelling aangifte

BLOG VOORKOM NAHEFFING EN BOETES BIJ AMATEURVERENIGING, SUPPORTERSVERENIGING OF STEUNSTICHTING

Bent u verantwoordelijk voor de financiële aspecten van een vereniging of steunstichting die gebruik maakt van een btw-vrijstelling? Controleer dan of de vereniging of steunstichting de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. Uit antwoorden op Kamervragen over amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen blijkt dat deze verenigingen niet altijd recht hebben op een btw-vrijstelling. In dit blog leest u meer over de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen en steunstichtingen.