Digitale diensten aan buitenlandse consumenten en btw.

Verleent uw onderneming digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Voor kleine ondernemers die digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen waarvoor het totaal van de vergoedingen op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 10.000 geldt een vereenvoudigde regeling. Lees in dit blog meer over deze vereenvoudigde regeling voor kleine ondernemers

Btw-gevolgen digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen

Digitale diensten zijn elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten. Voorbeelden van digitale diensten zijn het verlenen van toegang tot of downloaden van software, telefonie en het verlenen van toegang tot internet. Sinds 2019 zijn de digitale diensten die uw onderneming verricht voor consumenten in andere EU-landen belast met Nederlandse btw, in plaats van met btw uit een ander EU-land. Uw onderneming is Nederlandse btw verschuldigd, als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 1. uw onderneming is gevestigd in één EU-land;
 2. uw onderneming verricht de digitale diensten voor consumenten in een ander EU-land;
 3. en de totale omzet die uw onderneming realiseert met de grensoverschrijdende digitale diensten blijft jaarlijks onder de drempel van € 10.000. Vanaf 1 januari 2021 telt de omzet van afstandsverkopen ook mee voor deze omzetgrens van € 10.000. In verband met het coronavirus heeft de Europese Commissie voorgesteld de ingangsdatum voor het btw e-commerce pakket zes maanden op te schorten. Dat zou betekenen dat de nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen ingaan per 1 juli 2021, in plaats van 1 januari 2021. De Europese Raad moet dit voorstel nog goedkeuren.

  Als uw onderneming voldoet aan deze drie voorwaarden, kunt u ervoor kiezen om de btw-regels toe te passen van het EU-land waar de consument is gevestigd. Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief in het andere EU-land lager is.

  Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

  • Beoordelen of de diensten die uw onderneming verricht, kwalificeren als digitale diensten.
  • Beoordelen of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde btw-regels voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen:
  • Beoordelen of het voordeliger is om te kiezen voor de btw-heffing van het EU-land waar de consument is gevestigd.
  • Checken of de facturen voldoen aan de Nederlandse factuurvereisten.

   

  Vereenvoudiging

  Als u af en toe digitale diensten verleent aan consumenten in andere EU-landen, hoeft u op grond van de vereenvoudigde regeling voor kleine ondernemers de verschuldigde btw niet langer aan te geven via de MOSS. Bovendien zijn de Nederlandse factuurvereisten van toepassing.

  Slot

  Verricht uw onderneming digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Vraag dan kosteloos het artikel ‘Digitale diensten aan buitenlandse consumenten per 1 januari 2019’ aan. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de vereenvoudigde regeling voor kleine ondernemers die digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen.

  Verleent uw onderneming ook digitale diensten aan bedrijven? Dan is de verleggingsregeling btw buitenland van toepassing. Lees meer over dit onderwerp in mijn blog ‘Verleggingsregeling btw buitenland’ en het vakinhoudelijke artikel ‘Verleggingsregeling btw buitenland’.

  Wilt u meer weten over de btw-gevolgen van digitale diensten en de nieuwe regels voor e-commerce in 2021? Schrijf u in voor de cursus E-commerce en btw 2021 op 29 september 2020!