Vereenvoudige ABC-regeling

Koopt uw Nederlandse bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland goederen en verkoopt uw bedrijf deze goederen vervolgens door aan een klant in bijvoorbeeld België? En worden de goederen rechtstreeks vanuit Duitsland vervoerd naar België? Onder strikte voorwaarden kan uw bedrijf de vereenvoudigde abc-regeling toepassen.

Vereenvoudigde abc-regeling
Op de foto bij deze blog ziet u een schematische weergave van een abc-transactie, waarbij uw bedrijf partij B is. Bij een abc-transactie is er voor de btw sprake van twee leveringen. Eén levering van beide leveringen kwalificeert als intracommunautaire levering in Duitsland. De andere levering is belast in Duitsland of België, waardoor uw Nederlandse bedrijf zich voor de btw moet registreren Duitsland of België.

Om te voorkomen dat uw bedrijf zich voor de btw moet registreren in Duitsland of België, is onder strikte voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing. Daarvoor zijn de contracten en de vervoerscondities tussen de partijen doorslaggevend. Bovendien kunnen de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling verschillen per EU-land.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?
Vanwege de strikte voorwaarden van de vereenvoudigde abc-regeling, verricht ik met veel plezier de volgende werkzaamheden voor u:
• aan de hand van de gemaakte afspraken tussen partijen en de vervoerscondities, beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast;
• onderzoek doen naar de specifieke regels voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling in het EU-land van vertrek en het EU-land van aankomst van de goederen;
• adviseren over de manier waarop uw bedrijf de voor de btw meest gunstige situatie realiseert bij de betreffende abc-transactie.

Risico
Het risico van het ten onrechte toepassen van de vereenvoudigde abc-regeling is dat uw bedrijf zich moet registreren in het EU-land van vertrek of het EU-land van aankomst van de goederen. De belastingautoriteiten uit het EU-land van aankomst of het EU-land van vertrek kunnen naheffingsaanslagen opleggen. Daarnaast kan de verkeerde toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling leiden tot boetes voor de onjuiste factuur, btw-aangifte en Opgaaf ICP.

Slot
Heeft uw bedrijf te maken met abc-transacties?
Vraag kosteloos het artikel vereenvoudigde abc-regeling aan.
In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling.
31 MEI 2017

Koopt uw Nederlandse bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland goederen en verkoopt uw bedrijf deze goederen vervolgens door aan een klant in bijvoorbeeld België? En worden de goederen rechtstreeks vanuit Duitsland vervoerd naar België? Onder strikte voorwaarden kan uw bedrijf de vereenvoudigde abc-regeling toepassen.

Vereenvoudigde abc-regeling
Op de foto bij deze blog ziet u een schematische weergave van een abc-transactie, waarbij uw bedrijf partij B is. Bij een abc-transactie is er voor de btw sprake van twee leveringen. Eén levering van beide leveringen kwalificeert als intracommunautaire levering in Duitsland. De andere levering is belast in Duitsland of België, waardoor uw Nederlandse bedrijf zich voor de btw moet registreren Duitsland of België.

Om te voorkomen dat uw bedrijf zich voor de btw moet registreren in Duitsland of België, is onder strikte voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing. Daarvoor zijn de contracten en de vervoerscondities tussen de partijen doorslaggevend. Bovendien kunnen de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling verschillen per EU-land.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?
Vanwege de strikte voorwaarden van de vereenvoudigde abc-regeling, verricht ik met veel plezier de volgende werkzaamheden voor u:
• aan de hand van de gemaakte afspraken tussen partijen en de vervoerscondities, beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast;
• onderzoek doen naar de specifieke regels voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling in het EU-land van vertrek en het EU-land van aankomst van de goederen;
• adviseren over de manier waarop uw bedrijf de voor de btw meest gunstige situatie realiseert bij de betreffende abc-transactie.

Risico
Het risico van het ten onrechte toepassen van de vereenvoudigde abc-regeling is dat uw bedrijf zich moet registreren in het EU-land van vertrek of het EU-land van aankomst van de goederen. De belastingautoriteiten uit het EU-land van aankomst of het EU-land van vertrek kunnen naheffingsaanslagen opleggen. Daarnaast kan de verkeerde toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling leiden tot boetes voor de onjuiste factuur, btw-aangifte en Opgaaf ICP.

Slot
Heeft uw bedrijf te maken met abc-transacties?
Vraag kosteloos het artikel vereenvoudigde abc-regeling aan.
In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling.
31 MEI 2017