Vereenvoudigde ABC-regeling

Koopt uw Nederlandse bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland goederen en verkoopt uw bedrijf deze goederen vervolgens door aan een klant in bijvoorbeeld België? En worden de goederen rechtstreeks vanuit Duitsland vervoerd naar België? Onder strikte voorwaarden kan uw bedrijf de vereenvoudigde abc-regeling toepassen.

Vereenvoudigde abc-regeling

Op de foto bij deze blog ziet u een schematische weergave van een abc-transactie, waarbij uw bedrijf partij B is. Bij een abc-transactie is er voor de btw sprake van twee leveringen. Eén levering van beide leveringen kwalificeert als intracommunautaire levering in Duitsland. De andere levering is belast in Duitsland of België, waardoor uw Nederlandse bedrijf zich voor de btw moet registreren Duitsland of België.

Om te voorkomen dat uw bedrijf zich voor de btw moet registreren in Duitsland of België, is onder strikte voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing. Sommige voorwaarden verschillen per EU-land. Één van de voorwaarden is dat het vervoer van de goederen toe te rekenen is aan de eerste schakel A-B. Vanaf 1 januari 2020 kunt u op grond van de btw-regeling voor ketentransacties bepalen aan welke schakel in de keten het vervoer van de goederen moet worden toegerekend. Lees het blog 'Vereenvoudiging toerekening intracommunautair vervoer bij ketentransacties vanaf 2020' voor meer informatie over de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?

Met veel plezier verricht ik de volgende werkzaamheden voor u:

• de feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie in kaart brengen;

• beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast;

• onderzoek doen naar de specifieke regels voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling in het EU-land van vertrek en het EU-land van aankomst van de goederen;

• adviseren over de manier waarop uw bedrijf de voor de btw meest gunstige situatie realiseert bij de betreffende abc-transactie.

Risico

Het risico van het ten onrechte toepassen van de vereenvoudigde abc-regeling is dat uw bedrijf zich moet registreren in het EU-land van vertrek of het EU-land van aankomst van de goederen. De belastingautoriteiten uit het EU-land van aankomst of het EU-land van vertrek kunnen naheffingsaanslagen opleggen. Daarnaast kan de verkeerde toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling leiden tot boetes voor de onjuiste factuur, de onjuiste btw-aangifte en de onjuiste Opgaaf ICP.

Slot

Heeft uw bedrijf te maken met abc-transacties? Vraag kosteloos het artikel vereenvoudigde abc-regeling aan. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!


4 december 2019