VERLEGGINGSREGELING BTW BUITENLAND

Onlangs kreeg ik de vraag wat de btw-gevolgen zijn voor een Duits bouwbedrijf dat verbouwingswerkzaamheden verricht aan een hotel in Nederland. Bij grensoverschrijdende dienstverlening rijst de vraag in welk land de werkzaamheden belast zijn met btw? Is de verleggingsregeling btw buitenland van toepassing? Hoe moet het Duitse bedrijf zijn factuur opstellen? 

Plaats van dienst voor de btw
Voor de btw is van belang in welk land btw is verschuldigd over de verbouwingswerkzaamheden. De verbouwingswerkzaamheden betreffen diensten voor de btw. Diensten zijn voor de btw belast in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Een uitzondering hierop is de dienst met betrekking tot een onroerende zaak. Een dienst met betrekking tot een onroerende zaak vindt voor de btw plaats in het land waar de onroerende zaak is gelegen.

Om te voorkomen dat een buitenlandse ondernemer zich in Nederland moet registreren voor de btw en in Nederland btw-aangifte moet doen, geldt de zogenoemde verleggingsregeling btw buitenland. De toepassing van de verleggingsregeling btw buitenland leidt er toe dat de afnemer van de dienst de verschuldigde btw aangeeft in de Nederlandse btw-aangifte, in plaats van de buitenlandse ondernemer.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?
Aan het beantwoorden van de gestelde vragen gaat een beoordeling van de feiten en omstandigheden en een literatuuronderzoek vooraf. Op basis van de aan mij verstrekte documentatie, analyseer ik welke feiten belangrijk zijn voor de beantwoording van de gestelde btw-vragen. Daarbij onderzoek ik onder andere de volgende vragen:

▪ Wat zijn het Duitse bouwbedrijf en het Nederlandse hotel met elkaar overeengekomen over de door het Duitse bouwbedrijf te verrichten diensten?
▪ Welke diensten verricht het bouwbedrijf precies?
▪ Worden naast de verbouwingswerkzaamheden nog andere prestaties verricht door het Duitse bouwbedrijf?
▪ Heeft het Duitse bouwbedrijf een vaste inrichting in Nederland?

Voor het Duitse bouwbedrijf leidt dit onderzoek tot de conclusie dat verbouwingswerkzaamheden aan het hotel in Nederland, in Nederland zijn belast met btw en dat de verleggingsregeling btw buitenland van toepassing is.

Risico
Indien de verleggingsregeling onjuist wordt toegepast, kan dat leiden tot onjuiste facturen en onjuiste btw-aangiften. Het risico daarvan is dat de Belastingdienst een verzuimboete kan opleggen voor de onjuiste factuur ten bedrage van maximaal € 5.278 en een boete voor de onjuiste btw-aangifte ten bedrage van maximaal € 5.278.

Slot
Lees meer over de btw-gevolgen van de verleggingsregeling btw buitenland in het artikel Verleggingsregeling BTW buitenland.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijft u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!
30 MAART 2017