Voorkom naheffing btw bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren

btw vrijstelling personeel zorginstelling

Leent uw organisatie personeel uit aan andere sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstellingen? Is de vergoeding die u hiervoor ontvangt belast of vrijgesteld van btw? In december 2018 en maart 2019 oordeelden de rechtbank en het gerechtshof dat een btw-vrijstelling van toepassing is in een casus waarbij personeel wordt ingezet bij een andere instelling voor het verrichten van zorgdiensten en bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden. Daarnaast actualiseerde de staatssecretaris eind 2018 het besluit over de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren. In dit blog leest u meer over de btw-gevolgen bij het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren.

Is de btw-vrijstelling van toepassing bij het uitlenen van het personeel?
Het uitlenen van personeel is in beginsel belast met btw. Als het in- of uitlenen van personeel kwalificeert als een zelfstandige dienst, is mogelijk een van de volgende btw-vrijstellingen van toepassing:

1. de sociaal-culturele btw-vrijstelling;
2. de medische btw-vrijstelling; of
3. de btw-onderwijsvrijstelling.

Voor de vaststelling of sprake is van de btw-belaste terbeschikkingstelling van personeel of een zelfstandige btw-vrijgestelde dienst, zijn de overeenkomsten tussen uw organisatie en de instelling waarvoor u uw personeel inzet doorslaggevend. Hierbij is van belang dat de instelling en de wederpartij handelen overeenkomstig de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. Bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten kunt u btw-heffing wegens het uitlenen van personeel voorkomen, afhankelijk van de afspraken die u maakt met de instelling waarvoor u het personeel inzet.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

1. Beoordelen of het uitlenen van het personeel op grond van de bestaande overeenkomst is belast of vrijgesteld van btw.
2. Adviseren over de manier waarop u btw-heffing kunt voorkomen bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten inzake het uitlenen van personeel.

Risico

Als uw instelling bij het uitlenen van personeel ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, en dus geen btw afdraagt, bestaat het risico op naheffing van btw en boetes. Om deze risico’s te voorkomen, is van belang om de bestaande overeenkomsten te toetsen aan de btw-gevolgen van de inzet van personeel.

Slot

Bent u betrokken bij een sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstelling die personeel uitleent en wilt u meer weten over de btw-gevolgen daarvan? Vraag kosteloos het vakinhoudelijke artikel ‘btw en uitlenen van personeel aan. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de btw-gevolgen van het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijft u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!

3 juli 2019