Is de nieuwe kleine ondernemersregeling btw voordelig voor uw bedrijf of stichting?

Nieuwe KOR

Heeft uw bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling (hierna: KOR) per 1 januari 2020. Onder de nieuwe KOR  vanaf 2020 kunnen alle btw-ondernemers gebruikmaken van een 'btw-vrijstelling' voor kleine ondernemers. In dit blog leest u meer over de nieuwe KOR.

Vanaf 2020 is de KOR gewijzigd van opzet
De KOR is vanaf 1 januari 2020 alleen afhankelijk van de hoogte van de omzet en niet meer van de per saldo verschuldigde btw. Hierdoor is het btw-extraatje verdwenen voor btw-ondernemers die op grond van de oude KOR recht hadden op een btw-vermindering van maximaal € 1.345. Heeft uw bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000?
Dan kunt u kiezen voor de nieuwe KOR. De nieuwe KOR vanaf 2020 biedt financiële en administratieve voordelen, zoals geen btw-afdracht, geen btw-aangiften en slechts beperkte administratieplicht.

Geldt de nieuwe KOR ook voor jouw organisatie?
De nieuwe KOR vanaf 2020 geldt voor alle btw-ondernemers met een maximale jaaromzet van € 20.000, ongeacht de rechtsvorm. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 ook rechtspersonen, stichtingen en verenigingen met een jaarlijkse omzet van maximaal € 20.000 de nieuwe KOR kunnen toepassen.

Btw-positie wijzigt
Door toepassing van de nieuwe KOR vanaf 2020 wijzigde de btw-positie van de btw-ondernemer van een btw-belaste positie met vermindering van btw onder de oude KOR, in een btw-vrijgestelde positie onder de nieuwe KOR vanaf 2020. Dit betekent dat de btw-ondernemer die kiest voor de nieuwe KOR vanaf 2020 niet langer recht heeft op aftrek van btw op inkopen en investeringen.

Keuze voor nieuwe KOR vanaf 2020
U kunt kiezen of u de nieuwe KOR wilt toepassen of de normale btw-regels wilt volgen. Als u de nieuwe KOR wilt toepassen, moet u dat uiterlijk vier weken voor aanvang van het btw-tijdvak waarover u de nieuwe KOR wilt toepassen melden bij de Belastingdienst met het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst. De keuze voor toepassing van de nieuwe KOR, geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzetgrens van € 20.000 tussentijds wordt overschreden.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?
1. Beoordelen of uw bedrijf of stichting in aanmerking komt voor de nieuwe KOR 
2. Beoordelen of het voordelig is om te kiezen voor de nieuwe KOR 
3. In kaart brengen wat voor uw bedrijf of stichting de voor- en nadelen zijn van de keuze voor de nieuwe KOR 
4. Begeleiden bij de aan- of afmelding van de nieuwe KOR 

Risico
Door toepassing van de nieuwe KOR wijzigt de btw-positie van de btw-ondernemer van een btw-belaste positie in een btw-vrijgestelde positie. Dit kan ertoe leiden dat de btw-ondernemer zogenoemde herzienings-btw moet betalen of geen gebruik meer kan maken van bepaalde regelingen. Beoordeel daarom of het voor uw bedrijf of stichting voordelig is om te kiezen voor de nieuwe KOR. Houd hierbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen en investeringen.

Contact
Heeft uw bedrijf of stichting op jaarbasis een omzet van maximaal € 20.000? En wilt u meer weten over welke btw-gevolgen de nieuwe KOR vanaf 2020 voor uw bedrijf of stichting heeft? Vraag kosteloos het vakinhoudelijke artikel De nieuwe kleine ondernemersregeling btw per 1 januari 2020’ aan. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de btw-gevolgen van de nieuwe KOR per 1 januari 2020.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijft u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!

15 september 2020