Stuur op btw en overdrachtsbelasting bij levering pand voor, tijdens na ingrijpende verbouwing

 Bent u voornemens om een ingrijpend verbouwd pand te kopen of verkopen? Stuur bij de aan- of verkoopplannen voor een pand de gevolgen voor de btw en de overdrachtsbelasting tijdig in de fiscaal meest gewenste richting.

Levering ingrijpend verbouwd pand

Als u een pand koopt of verkoopt dat op het moment van levering geheel of gedeeltelijk ingrijpend is verbouwd, rijst de vraag of het ingrijpend verbouwde pand voor de btw en de overdrachtsbelasting kwalificeert als een zogenoemd oud pand of als een nieuw vervaardigd pand. De levering van een oud pand is belast met overdrachtsbelasting, terwijl de levering van een nieuw vervaardigd pand is belast met btw.

Met behulp van de aanwijzingen uit de Europese en nationale rechtspraak kunt u mogelijk sturen op de gevolgen voor de btw en de overdrachtsbelasting. Uit de rechtspraak blijkt dat voor de kwalificatie van het te leveren pand de volgende deelnormen van belang zijn:

  • wijzigingen in de bouwkundige constructie
  • wijzigingen in de bouwkundige identiteit
  • functiewijziging
  • gedane investeringen

Hoe een ingrijpend verbouwd pand of een nog te verbouwen pand moet worden gekwalificeerd is steeds afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van de situatie. Dat blijkt ook uit een tweetal uitspraken van een Hof in maart 2020, waarbij in beide zaken een ingrijpend verbouwd pand wordt geleverd. Volgens het hof kwalificeert het ene ingrijpend verbouwde pand wel als een nieuw vervaardigd pand, maar het andere ingrijpend verbouwde pand niet.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

  1. Advies geven over de manier waarop u het fiscaal meest gewenste resultaat bereikt bij de aan- of verkoop van een ingrijpend verbouwd pand;
  2. De feiten en omstandigheden in kaart brengen die van belang zijn voor de kwalificatie van het te leveren pand;
  3. In kaart brengen welke argumenten pleiten voor de levering van een oud gebouw (2% of 6% overdrachtsbelasting) en welke argumenten pleiten voor de levering van een nieuwe vervaardigd pand (21% btw);
  4. Documenten voor het te leveren pand beoordelen op de gevolgen voor de btw en de overdrachtsbelasting.

Risico

Bij een onjuiste kwalificatie van de levering van een ingrijpend verbouwd pand, bestaat het risico op een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting of een naheffingsaanslag btw. In bijvoorbeeld de situatie dat de koper van het pand een particulier is of een ondernemer die geen recht heeft op aftrek van 21% btw, is de heffing van overdrachtsbelasting (2% of 6%) wenselijk. Als de Belastingdienst van mening is dat met de ingrijpende verbouwing een nieuw vervaardigd pand is ontstaan en op grond daarvan 21% btw naheft, leidt dat tot een extra kostenpost van 15% of 19%.

Contact

Bent u betrokken bij de aan- of verkoop van een ingrijpend verbouwd pand of een nog te verbouwen pand? Vraag kosteloos het vakinhoudelijke artikel Btw en overdrachtsbelasting en levering pand voor, tijdens of na ingrijpende verbouwing. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de regels voor de btw en overdrachtsbelasting bij de levering van een pand.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!

9 april 2020