Voorkom naheffing en boetes bij amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting

Muziekvereniging btw vrijstelling aangifte

Bent u verantwoordelijk voor de financiële aspecten van een vereniging of steunstichting die gebruik maakt van een btw-vrijstelling? Controleer dan of de vereniging of steunstichting de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. Uit antwoorden op Kamervragen over amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen blijkt dat deze verenigingen niet altijd recht hebben op een btw-vrijstelling. In dit blog leest u meer over de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen en steunstichtingen.

Btw-vrijstelling
De activiteiten van uw vereniging of stichting zijn mogelijk vrijgesteld van btw op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling of de fonds wervende btw-vrijstelling. Voor beide btw-vrijstellingen gelden strikte voorwaarden.

Verbonden supportersverenigingen en steunstichtingen bij amateurverenigingen

Een supportersvereniging of steunstichting die verbonden is aan een
sociaal-culturele vereniging of stichting kan geen gebruik maken van de
sociaal-culturele btw-vrijstelling. Daarom zijn de activiteiten van een
dergelijke vereniging of stichting belast met btw. Tot 1 januari
2012 konden bepaalde fonds wervende organisaties, waaronder steunstichtingen, stichtingen ‘vrienden van…’, op grond van een goedkeuring gebruik maken van de fonds wervende btw-vrijstelling. Echter was deze goedkeuring in strijd met de Europese btw-richtlijn en is daarom per 1 januari 2012 ingetrokken. Sindsdien zijn de activiteiten van verbonden supportersverenigingen en steunstichtingen per 1 januari 2012 belast met btw.

Mogelijk kan btw-heffing achterwege blijven als uw vereniging of stichting kiest voor de nieuwe KOR die per 1 januari 2020 in werking treedt. De nieuwe KOR geldt namelijk ook voor verenigingen en stichtingen. Als uw vereniging of stichting kiest voor de nieuwe KOR, moet zij deze keuze voor 20 november 2019 melden bij de Belastingdienst. In mijn blog "Is de nieuwe kleine ondernemersregeling btw voordelig voor uw bedrijf of stichting?” leest u meer over de voorwaarden en btw-gevolgen van de nieuwe KOR.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

1. In kaart brengen welke verschillende activiteiten de vereniging of stichting voor de btw verricht en voor welke activiteit een btw-vrijstelling van toepassing is.
2. Begeleiden bij het verzoek om uitreiking van een btw-aangifte en het berekenen van de verschuldigde btw.

Risico

Als de vereniging of stichting ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, bestaat het risico dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt wegens de ten onrechte niet op aangifte voldane btw. Een naheffingsaanslag gaat gepaard met een boete die kan variëren van 25% tot 100% van het btw-bedrag dat wordt nageheven. In verband met de naheffingstermijn van vijf jaren, kan de Belastingdienst in 2019 nog naheffingsaanslagen opleggen over de periode vanaf het jaar 2014 tot en met heden.

Contact

Bent u betrokken bij een amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting? En wilt u meer weten over de btw-verplichtingen van uw vereniging of stichting? Vraag dan kosteloos het vakinhoudelijke artikel ‘Btw-plicht amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting’ aan. In dit artikel leest u hoe het zit met de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen of steunstichtingen. Lees ook mijn blog ‘Welke btw-verplichtingen heeft een stichting?’.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op btw-gebied? Schrijft u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief!

Wilt u meer weten over de btw-verplichtingen van een stichting of vereniging? Schrijf u in voor de online cursus Stichting en btw op 8 september 2020!

4 april 2019