BTW Scan

De BTW-regels zijn zeer complex. Welke BTW-regels van toepassing zijn, is sterk afhankelijk van de
feiten en omstandigheden. Wilt u weten of uw BTW-procedures en administratie voldoet aan alle BTW-verplichtingen?
Wilt u het risico van naheffingen en boetes beperken? 

Laat dan een BTW Scan uitvoeren. 

Een BTW Scan is uitgebreider dan de BTW Check. 
Voor het laten uitvoeren van een BTW Scan maakt het niet uit of u 
belaste of vrijgestelde activiteiten verricht. 

     Tijdens de BTW Scan worden de kansen en risico’s van uw BTW-positie in kaart gebracht, door middel van een interview.
Daarbij beoordeel ik uw BTW-procedures, BTW-aangiften en facturen. 

De resultaten van de BTW Scan leg ik vast in een rapport inclusief aanbevelingen. 

     Op basis van de resultaten van de BTW Scan kunt u uw BTW-positie optimaliseren. Uiteraard begeleid ik u ook graag bij het uitvoeren van de aanbevelingen.
 
Neem gerust contact op voor een nadere toelichting op de BTW Scan of om een afspraak te maken.