De btw-regels zijn zeer complex. Welke btw-regels van toepassing zijn, is sterk afhankelijk van de
feiten en omstandigheden. Wilt u weten of uw btw-procedures en administratie voldoet aan alle btw-verplichtingen?
Wilt u het risico van naheffingen en boetes beperken? 
Laat dan een BtwScan uitvoeren. 

Een BtwScan is uitgebreider dan de BtwCheck
Voor het laten uitvoeren van een BtwScan maakt het niet uit of u 
belaste of vrijgestelde activiteiten verricht. 

     Tijdens de BtwScan worden de kansen en risico’s van uw btw-positie in kaart gebracht, door middel van een interview.
Daarbij beoordeel ik uw btw-procedures, btw-aangiften en facturen. 
De resultaten van de BtwScan leg ik vast in een rapport inclusief aanbevelingen. 

     Op basis van de resultaten van de BtwScan kunt u uw btw-positie optimaliseren. Uiteraard begeleid ik u ook graag bij het uitvoeren van de aanbevelingen.
 
Neem gerust contact op voor een nadere toelichting op de BtwScan of om een afspraak te maken.