Overzicht blogs

BLOG BTW AFSTANDSVERKOPEN BINNEN DE EU

Levert u goederen aan consumenten in andere EU-landen, bijvoorbeeld via een webshop? Dan is voor de btw sprake van zogenoemde afstandsverkopen binnen de EU. Per 1 januari 2021 wijzigen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU. Lees in dit blog wat de wetswijziging inhoudt.

BLOG HANDELT DE GEMEENTE ALS OVERHEID OF ALS BTW-ONDERNEMER

Verleent uw onderneming digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Per 1 januari 2019 wijzigen de btw-regels voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de btw-heffing van de digitale diensten die uw onderneming verleent. Lees in dit blog wat de wetswijziging inhoudt.

IS DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING BTW VOORDELIG VOOR UW BEDRIJF OF STICHTING?

Heeft uw bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling (hierna: KOR) per 1 januari 2020. Onder de nieuwe KOR kunnen alle btw-ondernemers gebruikmaken van een ‘btw-vrijstelling’ voor kleine ondernemers. U moet uw bedrijf of stichting wel tijdig aanmelden voor de nieuwe KOR. In dit blog leest u meer over de nieuwe KOR.

BLOG GERRITSEN BTW ADVIES BESTAAT 5 JAAR!

Een mooie mijlpaal om bij stil te staan, want wat zijn er leuke, inspirerende mensen en interessante opdrachten op mijn pad gekomen de afgelopen 5 jaar. Ik ben dankbaar voor de klanten die ik in deze 5 jaar heb mogen helpen met btw-vraagstukken en het optimaliseren van de btw-positie. Ik hoop jullie en andere ondernemers, financieel adviseurs, accountants en belastingadviseurs nog vele jaren te mogen helpen met het optimaliseren van de btw-posities en het oplossen van complexe btw-vraagstukken.

BLOG VOORKOM NAHEFFING BTW BIJ UITLENEN VAN PERSONEEL IN BTW-VRIJGESTELDE SECTOREN

Leent uw organisatie personeel uit aan andere sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstellingen? Is de vergoeding die u hiervoor ontvangt belast of vrijgesteld van btw? In december 2018 en maart 2019 oordeelden de rechtbank en het gerechtshof dat een btw-vrijstelling van toepassing is in een casus waarbij personeel wordt ingezet bij een andere instelling voor het verrichten van zorgdiensten en bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden. Daarnaast actualiseerde de staatssecretaris eind 2018 het besluit over de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren. In dit blog leest u meer over de btw-gevolgen bij het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren.

BLOG VOORKOM NAHEFFING EN BOETES BIJ AMATEURVERENIGING, SUPPORTERSVERENIGING OF STEUNSTICHTING

Bent u verantwoordelijk voor de financiële aspecten van een vereniging of steunstichting die gebruik maakt van een btw-vrijstelling? Controleer dan of de vereniging of steunstichting de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. Uit antwoorden op Kamervragen over amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen blijkt dat deze verenigingen niet altijd recht hebben op een btw-vrijstelling. In dit blog leest u meer over de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen en steunstichtingen.

BLOG DIGITALE DIENSTEN AAN BUITENLANDSE CONSUMENTEN EN BTW

Verleent uw onderneming digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Per 1 januari 2019 wijzigen de btw-regels voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de btw-heffing van de digitale diensten die uw onderneming verleent. Lees in dit blog wat de wetswijziging inhoudt.

BLOG WELKE BTW-VERPLICHTINGEN HEEFT EEN STICHTING?

Welke btw-verplichtingen heeft een stichting?Regelmatig hoor ik dat ervan wordt uitgegaan dat stichtingen geen btw-verplichtingen hebben. Daar schuilt een groot risico, omdat een stichting activiteiten kan verrichten waardoor de stichting wel btw-verplichtingen heeft. Bent u op de hoogte van alle btw-verplichtingen waaraan de stichting moet voldoen? Is de subsidie die […]

BLOG DIT WIST JE NOG NIET OVER EEN BTW-SPECIALIST

Dit wist je nog niet over een btw-specialist?Weet jij wat een btw-specialist doet? En wat een btw-specialist voor jou kan betekenen? In het filmpje vertel ik je het!Als ik mensen vertel dat ik btw-specialist ben, merk ik dat ze vaak niet weten wat mijn werk precies inhoudt. Ik hoor vaak dat mensen […]

BLOG VERLEGGINGSREGELING BTW BUITENLAND

Onlangs kreeg ik de vraag wat de btw-gevolgen zijn voor een Duits bouwbedrijf dat verbouwingswerkzaamheden verricht aan een hotel in Nederland. Bij grensoverschrijdende dienstverlening rijst de vraag in welk land de werkzaamheden belast

BLOG VEREENVOUDIGDE ABC-REGELING

Koopt uw Nederlandse bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland goederen en verkoopt uw bedrijf deze goederen vervolgens door aan een klant in bijvoorbeeld België? En worden de goederen rechtstreeks vanuit Duitsland vervoerd naar België? Onder strikte

BLOG LOOP GEEN BUITENLANDSE BTW MIS!

Heeft uw onderneming in 2018 in het buitenland btw betaalt, bijvoorbeeld btw op brandstofkosten? Zorg dat uw onderneming op tijd het verzoek teruggaaf buitenlandse btw indient. De buitenlandse btw uit andere EU – landen die u in 2018 heeft betaald, kunt u terug vragen tot en met 30 september 2019. Doet u het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw te laat, dan betaalt buitenlandse Belastingdienst de buitenlandse btw niet terug.