Hoe verloopt een bezwaar- en beroepsprocedure?

Je bekijkt nu Hoe verloopt een bezwaar- en beroepsprocedure?
  • Laatste wijziging in bericht:oktober 11, 2021

Heeft u een discussie met de Belastingdienst die ertoe leidt dat de Belastingdienst geen btw terug geeft of een naheffingsaanslag btw oplegt? Ga dan in bezwaar tegen de teruggaafbeschikking of de naheffingsaanslag btw. In 2019 tot en met 2021 voerde ik een bezwaar- en beroepsprocedure namens een sportstichting. In dit blog leest u hoe ik mijn klant begeleidde en hoe het proces verliep. In het blog Overwinning belastingprocedure leest u meer over de inhoud van de rechtszaak. Bent u benieuwd naar hoe de voorzitter van de sportstichting, Ronald Pots, mijn btw-diensten heeft ervaren? Dat leest u bij de aanbevelingen.

Wat was de aanleiding voor de belastingprocedure?

De belastingprocedure gaat over een sportstichting die gelegenheid geeft tot sportbeoefening aan onder meer een voetbalvereniging. In 2018 vraagt de sportstichting btw op de verbouwingskosten van de kleedkamers terug via de btw-aangifte. De Belastingdienst stelt vragen over dit teruggaafverzoek. Na diverse correspondentie tussen de sportstichting en de Belastingdienst, wijst de Belastingdienst de btw-teruggave af. Daarom dient de sportstichting in januari 2019 een pro forma bezwaar in tegen het besluit van de Belastingdienst. Dit pro forma bezwaarschrift zorgt ervoor dat het bezwaar op tijd is ingediend. Daarna krijgt de stichting een aantal weken de tijd om het bezwaarschrift nader te motiveren. Omdat het bestuursleden van de sportstichting niet weten hoe zij de motivering van het bezwaarschrift moeten aanpakken, nemen ze contact met mij op.

Hoe komt de sportstichting in contact met Gerritsen BTW Advies?

De voorzitter van de sportstichting, Ronald Pots, vertelt dat hij via een contactpersoon die mij vaker om btw-advies heeft gevraagd met me in contact is gekomen. Het vertrouwen dat die persoon over mij uitsprak, overtuigt hem om met me in zee te gaan.

Wat volgt er na de eerste kennismaking?

Voor de motivering op het bezwaarschrift heb ik informatie nodig van het bestuur van de sportstichting. In een bezwaar- en beroepsprocedure draait het namelijk allemaal om de feiten. En die feiten moeten zijn onderbouwd met documentatie. Om de feiten zo helder mogelijk te krijgen en uiteen te zetten in het bezwaarschrift, overleg ik veelvuldig met het bestuur en verzamelen we veel gegevens en documenten. Het bezwaarschrift bevat een uitgebreide opsomming van de feiten die met documenten zijn onderbouwd, gevolgd door een motivering van onze standpunten op basis van de wet- en regelgeving en belangrijke uitspraken van rechters.

Voornemen uitspraak op bezwaar en hoorgesprek

Na de schriftelijke motivering van het bezwaarschrift ontvangen we een voornemen uitspraak op bezwaar waarin de inspecteur meedeelt dat hij voornemens is het bezwaar af te wijzen en op welke gronden hij dat wil doen. Ook worden we in gelegenheid gesteld voor een hoorgesprek. We reageren schriftelijk op het voornemen uitspraak op bezwaar. In deze brief weerleggen we zoveel mogelijk de onjuiste feiten en uitgangspunten waar de inspecteur van uitgaat. Een paar weken later vindt het hoorgesprek met de inspecteur plaats. Omdat de inspecteur is gebonden aan het beleid van de staatssecretaris, wijst de inspecteur het bezwaar af. Daarom zit er niets anders op dan in beroep te gaan tegen de uitspraak op het bezwaarschrift. 

Aanpak beroepschrift 2019

Ook voor het opstellen van het beroepsschrift overleg ik veelvuldig met het bestuur van de sportstichting. Het beroepsschrift bevat ook weer een duidelijke opsomming van alle feiten en omstandigheden die zijn onderbouwd met documenten. Daarnaast weerleg ik in het beroepsschrift de onjuiste feiten en uitgangspunten waar de inspecteur van uitgaat. Waar nodig, verzamelen we aanvullende documentatie om de feiten te onderbouwen. Inmiddels is ook nieuwe jurisprudentie verschenen over vergelijkbare situaties die in ons voordeel is. Deze jurisprudentie verwerk ik uiteraard in het beroepschrift.

Zitting rechtbank Gelderland oktober 2020

Na lang wachten, ontvangen we een uitnodiging voor de behandeling van het beroep op een zitting voor de meervoudige kamer bij de Rechtbank Gelderland in oktober 2020. Eindelijk komt er schot in de zaak en zijn we een stap verder. Natuurlijk is zo’n zitting spannend, omdat je van tevoren niet precies weet welke vragen de rechter gaat stellen. Daarom bereiden we de zitting goed voor. Voorafgaand aan de zitting plan ik een afspraak met het bestuur om samen alle feiten en omstandigheden nog eens uitgebreid door te nemen. Ook maak ik een overzicht van de standpunten van de inspecteur met daarachter onze tegenargumenten. Verder geef ik duidelijk aan welke feiten belangrijk zijn voor een rechter en welke niet. Een rechter heeft bijvoorbeeld geen boodschap aan allerlei emoties die tijdens een zitting worden geuit. Ook besluiten we dat de voorzitter van de sportstichting tijdens de zitting een mondelinge verklaring afgelegd om de uitgevoerde handelwijze nader toe te lichten. In deze verklaring is wel ruimte om een paar zinnen te wijden aan de emotionele kant van zo’n rechtszaak. Want dat gaat het bestuur van zo’n stichting natuurlijk niet in de koude kleren zitten.

De langverwachte uitspraak van de rechtbank

Na de zitting was het wachten op de uitspraak van de rechtbank. De rechtbank geeft aan dat zij binnen 6 weken uitspraak zullen doen. Na een aantal weken verlengt de rechtbank de termijn om uitspraak te doen met zes weken, dus ons geduld wordt erg op de proef gesteld.

Uiteindelijk zit de uitspraak van de rechtbank Gelderland een dag voor kerst bij de post. Daarin staan de verlossende woorden: “De rechtbank verklaart het beroep gegrond”. Dus ik app direct de voorzitter van de stichting: “Yes, we zijn in het gelijk gesteld!” Er is geen sprake van misbruik van recht, waardoor de sportstichting recht heeft op de btw-teruggaaf.  

Hoger beroep 2021

Maar dan zijn we er nog niet, want zoals verwacht gaat de Belastingdienst in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Dus weer wachten…

In maart 2021 hoor ik van het gerechtshof dat de Belastingdienst het hoger beroep nog moet motiveren. Vanwege corona, heeft het gerechtshof de Belastingdienst nog niet verzocht om een nadere motivering.

Eind april 2021

Eind april 2021 lees ik een Hoge Raad-uitspraak van een vergelijkbare procedure, waarin een stichting een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een hockeyvereniging. Daarin verklaart de Hoge Raad het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond. Dit is natuurlijk een interessante uitspraak voor mijn procedure, dus daarom doe ik die uitspraak in het dossier ter voorbereiding op de reactie op het hoger beroepsschrift van de Belastingdienst. Tegelijkertijd vraag ik me wel af wat de Belastingdienst zal doen naar aanleiding van deze Hoge Raad-uitspraak. Iets later komt daar duidelijkheid over.

Twee weken later: Belastingdienst trekt hoger beroep in!

Ongeveer twee weken later belt de inspecteur mij op met de mededeling dat hij het hoger beroep gaat intrekken, naar aanleiding van de recente Hoge Raad-uitspraak. Dat is natuurlijk super goed nieuws. Ik stond op het punt om een paar dagen op vakantie te gaan, dus dat was een mooi begin van de vakantie. Natuurlijk heb ik eerst het bestuur van de sportstichting op de hoogte gebracht van dit geweldige mooie nieuws. Eindelijk is er duidelijkheid en nog mooier: we winnen definitief de rechtszaak en de sportstichting krijgt de btw op de verbouwingskosten van de kleedkamers terug!

Wilt u meer weten over de inhoud van de rechtszaak? Lees dan het blog Overwinning belastingprocedure.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?

  • U begeleiden of namens u optreden in een bezwaar- en beroepsprocedure.
  • De juridische vormgeving van onderlinge afspraken beoordelen op de btw-gevolgen en waar nodig aanpassen.
  • Beoordelen wat voor uw stichting, vereniging of gemeente de fiscaal meest gunstige structuur is en adviseren over de manier waarop u die uitvoert.

Contact

Wilt u btw-kansen benutten en een discussie met de Belastingdienst voorkomen? Neem dan bij ingrijpende plannen tijdig contact met me op, zodat ik u kan adviseren over de voor de btw meest gunstige oplossing en de juiste uitvoering daarvan.

Of laat een Btw-Check uitvoeren om te checken of u risico’s loopt of btw-kansen laat liggen.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier op deze pagina!