Past u het juiste btw-tarief toe bij ketentransacties binnen de EU?

Je bekijkt nu Past u het juiste btw-tarief toe bij ketentransacties binnen de EU?
  • Laatste wijziging in bericht:juni 10, 2024

Bent u betrokken bij een ketentransactie van goederen binnen de EU, waarbij de goederen meerdere keren worden verhandeld voordat ze rechtstreeks bij de uiteindelijke afnemer worden afgeleverd? Dan kunt u het btw-nultarief slechts toepassen in één van de schakels van de ketentransactie. Welke schakel dat is, stelt u vast met de zogenoemde Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties. In het nieuwe Besluit Toelichting Tabel II dat per 1 april 2024 geldt, zijn aanwijzingen opgenomen over deze regeling. In dit blog leest u welke btw-tarieven van toepassing zijn bij intracommunautaire ketentransacties.

Schematisch kan een ketentransactie als volgt worden weergegeven:

Bij een ketentransactie is fysiek sprake van één goederenlevering, terwijl voor de btw sprake is van meerdere leveringen, namelijk één levering in iedere schakel. Voor de btw kwalificeert slechts één van de leveringen binnen de keten als een intracommunautaire levering waarvoor het btw-nultarief geldt. Dat is de levering waaraan het vervoer van de goederen toerekenbaar is.

Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties
Met de Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties stelt u eenvoudig vast in welke schakel de zogenoemde intracommunautaire levering plaatsvindt. Op deze intracommunautaire levering is dan het btw-nultarief van toepassing. Stel dat de intracommunautaire levering plaatsvindt in schakel B-C, dan geldt het btw-nultarief in die schakel. De leveringen in de keten vóór de intracommunautaire levering (schakel A-B) zijn belast tegen de lokale btw-tarieven in het EU-land waar het intracommunautaire vervoer begint, dus de btw-tarieven van Duitsland. De leveringen in de keten ná de intracommunautaire levering (C-D) zijn belast tegen de lokale btw-tarieven in het EU-land waar het intracommunautaire vervoer eindigt, dus de btw-tarieven van België. 

Aan de hand van een voorbeeld, leest u in het vakinhoudelijke artikel “Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties” een nadere uitleg over hoe de Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties precies werkt. Dit vakinhoudelijke artikel kunt u kosteloos aanvragen via het formulier onder dit blog.

Samenloop met vereenvoudigde abc-regeling
De btw-regeling intracommunautaire ketentransacties staat los van de zogenoemde vereenvoudigde abc-regeling. De nieuwe btw-regeling intracommunautaire ketentransacties ziet uitsluitend op de toerekening van het intracommunautaire goederenvervoer, terwijl de vereenvoudigde abc-regeling betrekking heeft op de vaststelling van de verschuldigde btw. Raadpleeg voor meer informatie over de vereenvoudigde abc-regeling het blog Past u de vereenvoudigde abc-regeling juist toe?

Contact

Heeft uw bedrijf te maken met intracommunautaire ketentransacties? Vraag kosteloos het vakinhoudelijke artikel Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de Btw-regeling intracommunautaire ketentransacties.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina.

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel Btw-regeling voor ketentransacties aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.