btw-specialist voor al uw btw-vragen

Diensten

Wilt u btw-risico’s vermijden en gebruik maken van uw btw-kansen? Heeft u hulp nodig bij het oplossen van een btw-vraagstuk? Zoekt u tijdelijk een btw-specialist, bijvoorbeeld voor een bepaald project of voor vervanging bij tijdelijke afwezigheid van uw eigen btw-specialist? Heeft u interesse in een cursus of lezing over btw? Ik bespreek graag de mogelijkheden met u.
Maak daarvoor een afspraak via het contactformulier.

Btw-Check

De Btw-Check is het startpunt voor een optimale btw-positie!

Na het uitvoeren van de Btw-Check weet u:

 

Voor het laten uitvoeren van een BtwCheck maakt het niet uit of uw bedrijf, vereniging, stichting, instelling of organisatie btw-belaste of btw-vrijgestelde activiteiten verricht. De Btw-Check kan dus worden uitgevoerd voor profit en non-profit organisaties.

Laat u btw-kansen liggen?

Wilt u weten of uw bedrijf, stichting, vereniging, instelling of organisatie btw-kansen laat liggen of btw-risico’s loopt? Vraag dan een Btw-Check aan.

Btw-Scan

Ontdek waar u btw-kansen laat liggen!

Met de Btw-Scan:

 

Verricht uw bedrijf of organisatie verschillende leveringen en diensten in binnen- en buitenland? Of is bij uw stichting of vereniging sprake van verschillende inkomstenbronnen, zoals subsidies, sponsoring en omzet uit verschillende activiteiten? Dan worden de btw-regels zeer complex, omdat verschillende btw-regels door elkaar lopen. 

Met de btw-scan onderzoek ik of u de btw-regels juist toepast en of u nog btw-kansen kunt benutten.

Na afloop van de Btw-Scan ontvangt u een rapportage van mijn bevindingen, inclusief aanbevelingen waar uzelf of een derde mee verder kan.

De Btw-Scan is uitgebreider dan de Btw-Check.

Voldoet u aan alle btw-verplichtingen?

Wilt u weten of uw btw-procedures en administratie van uw bedrijf, stichting, vereniging, instelling of organisatie voldoen aan alle btw-verplichtingen? Wilt u het risico van btw-naheffingen, boetes en rentes vermijden en alle btw-kansen benutten? Laat dan een BtwScan uitvoeren.

Btw-Handleiding

Wat levert een Btw-handleiding op?

Met een Btw-handleiding:

Zijn alle btw-verplichtingen helder voor u en uw personeel?

Verricht uw bedrijf of organisatie verschillende diensten? Of levert uw bedrijf of organisatie goederenleveringen en diensten in binnen- en buitenland? Dan kunnen verschillende btw-regels van toepassing zijn.

Worden alle facturen op de juiste manier opgesteld en verwerkt in de btw-administratie?

Als verschillende btw-regels door elkaar lopen, moet u de administratieve btw-processen van uw bedrijf daarop aanpassen. Een volledig op de btw afgestemd administratief proces begint met het gebruik van de juiste administratiecodes die zijn gekoppeld aan factuursjablonen en grootboekrekeningen. Als u of uw personeel de juiste administratiecodes gebruikt bij de verwerking van orders en facturen leidt dat automatisch tot facturen die aan alle btw-vereisten voldoen. En tot btw-aangiften en Opgaven ICP die automatisch de juiste btw-gegevens bevatten.

De Btw-Handleiding bevat op maat gemaakte stroomschema’s waarmee u of uw werknemers van de financiële afdeling of verkoopafdeling per soort goederenlevering of dienst eenvoudig de juiste administratiecode vaststelt. Ook leest u in de Btw-Handleiding een toelichting op de verschillende btw-regels.

Met een Btw-handleiding voor u of uw werknemers op de financiële afdeling of verkoopafdeling, vermijdt u risico’s op btw-naheffingen, verhoogd met boetes en rente.

Vermijdt btw-risico’s met een op maat gemaakte Btw-handleiding

Wilt u ervoor zorgen dat uw werknemers van de verkoopafdeling rekening houden met de juiste btw-percentages? Of dat uw werknemers van de financiële afdeling de facturen op de juiste manier opstellen en in de administratie verwerken? Laat dan een Btw-handleiding opstellen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de exacte btw-gevolgen zijn. Daarmee vermijdt uw bedrijf, stichting, vereniging, instelling of organisatie btw-risico’s.

praktijkvoorbeeld

Een btw-handleiding vermijdt problemen

Stel dat uw bedrijf goederen verkoopt vanuit magazijnen in verschillende landen. In die situatie heeft u te maken met verschillende binnenlandse en buitenlandse btw-regels. Uw bedrijf is namelijk btw-plichtig in alle landen waar een magazijn is gevestigd. En als u uw eigen goederen verplaatst van het ene magazijn naar het andere magazijn, moet dat worden verwerkt in uw Nederlandse en uw buitenlandse btw-aangifte. Per goederenlevering moet u vaststellen welke gegevens van uw bedrijf op de factuur moeten staan. Daarvoor moet u dus het juiste factuursjabloon gebruiken. Ook moet u per land de omzet en kosten uit de administratie kunnen halen. Daarvoor gebruikt u verschillende grootboekrekeningen. De Btw-Handleiding bevat: 

Via de stroomschema’s uit het Btw-handboek stellen u en uw werknemers eenvoudig en snel vast welke administratiecodes en factuursjablonen u moet gebruiken. Daardoor bevatten uw facturen alle vereiste btw-gegevens en verwerkt u de btw-gegevens op de juiste manier in de btw-aangiften en eventuele Opgaven ICP. Dit voorkomt problemen met de Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten.

Wilt u dat uw personeel de btw-regels op de juiste manier toepast?

Laat dan een Btw-handleiding opstellen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de exacte btw-gevolgen zijn en uw bedrijf btw-risico’s vermijdt.