Bespaar btw bij inzet personeel bij andere non-profit instellingen

Je bekijkt nu Bespaar btw bij inzet personeel bij andere non-profit instellingen
  • Laatste wijziging in bericht:februari 2, 2024

Zet uw stichting of instelling haar personeel in bij andere sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstellingen? Bespaar btw door de overeenkomst over de inzet van uw personeel op de juiste manier vorm te geven en na te leven. In dit blog leest u meer over de btw-besparing bij de inzet van personeel bij andere instellingen in btw-vrijgestelde sectoren en de non-profit sector.

Btw-belaste detachering van personeel

Als uw stichting personeel inzet bij een andere instelling via een detacheringsovereenkomst geldt het volgende. Het uitlenen of detacheren van personeel is volgens de hoofdregel belast met 21% btw. Dit betekent bijvoorbeeld dat een zorginstelling die op grond van een detacheringsovereenkomst personeel uitleent aan een andere zorginstelling, daarvoor btw in rekening brengt over de detacheringsvergoeding. Omdat de inlenende zorginstelling die btw niet in aftrek kan brengen of terug kan vragen, vormt de btw een kostenpost. Hetzelfde geldt voor stichtingen of instellingen in de sociaal-culturele sector of onderwijssector.

Zelfstandige btw-vrijgestelde dienst

De instellingen kunnen de btw-kostenpost besparen door het personeel in te zetten via een zogenoemde overeenkomst van opdracht die onder een van de volgende btw-vrijstellingen valt:

  1. de sociaal-culturele btw-vrijstelling;
  2. de medische btw-vrijstelling; of
  3. de btw-onderwijsvrijstelling.

In die situatie is geen sprake van het btw-belast detacheren van personeel, maar van een andere zelfstandige btw-vrijgestelde dienst. Lees in het Blog Benut uw btw-kansen bij het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren op grond van welke goedkeuringen het detacheren van personeel toch buiten de btw-heffing kan blijven.

Voor de vaststelling of sprake is van de btw-belaste detachering van personeel of een andere zelfstandige btw-vrijgestelde dienst, zijn de overeenkomsten tussen uw stichting en de instelling of organisatie waarvoor u uw personeel inzet doorslaggevend. Hierbij is belangrijk dat uw stichting en de wederpartij de overeenkomst van opdracht op de juiste manier vormgeven en naleven.

Check de voorwaarden van de verschillende btw-vrijstellingen

Voor de btw-besparing is van belang dat uw stichting nauwkeurig vaststelt op grond van welke wettelijke bepaling de zelfstandige dienst waarbij het personeel wordt ingezet, is vrijgesteld van btw. De btw-vrijstelling voor medische diensten is bijvoorbeeld verspreid over meerdere wettelijke btw-bepalingen en daarvoor gelden verschillende voorwaarden. Dus als uw stichting personeel inzet voor het uitvoeren van een zorgdienst, is van belang om goed vast te stellen onder welke wettelijke btw-vrijstellingsbepaling de zorgdienst valt en aan welke voorwaarden uw stichting moet voldoen.  

Of check via het overzichtelijke stroomschema in illustraties of uw stichting alle btw-kansen benut.
Via dit stroomschema komt u erachter of uw stichting btw is verschuldigd over een ontvangen geldbedrag, maar ook wanneer uw stichting de btw op kosten en investeringen (inkoop-btw) in aftrek kan brengen of kan terugvragen. U kunt dit stroomschema via deze link aanvragen.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

  • Adviseren over de manier waarop uw stichting btw bespaart bij de inzet van haar personeel bij een andere instelling.
  • Overeenkomsten over de inzet van personeel bij andere instellingen beoordelen voor de btw en waar nodig aanpassen en aanvullen.
  • Uitzoeken onder welke specifieke btw-vrijstellingsbepaling de inzet van het personeel van uw stichting bij een andere instelling valt.

Risico

Als uw stichting bij het uitlenen van personeel ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, en dus geen btw afdraagt, bestaat het risico op naheffing van btw en boetes. Om deze risico’s te voorkomen, is van belang om de bestaande overeenkomsten te toetsen aan de btw-gevolgen van de inzet van personeel. 

Slot

Bent u betrokken bij een sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstelling die personeel inzet bij andere instellingen binnen de btw-vrijgestelde sector en wilt u weten hoe u alle btw-kansen benut bij de inzet van dit personeel? Vraag dan kosteloos het vakinhoudelijke artikel ‘Uitlenen van personeel en btw’ aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u onder welke voorwaarden geen sprake is van het btw-belast uitlenen van personeel, maar van een andere zelfstandige btw-vrijgestelde dienst.

Lees ook het blog Benut uw btw-kansen bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina!

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel uitlenen van personeel en btw aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.