Benut uw btw-kansen bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren 

Je bekijkt nu Benut uw btw-kansen bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren 
  • Laatste wijziging in bericht:februari 2, 2024

Leent uw stichting, instelling of organisatie personeel uit aan andere sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstellingen? Benut uw btw-kansen door gebruik te maken van de goedkeuringen van de Staatssecretaris van Financiën uit het recente Besluit van 5 juli 2022. Lees in dit blog op grond van welke goedkeuringen het detacheren van personeel buiten de btw-heffing kan blijven.

Uitlenen van personeel is belast met btw 

Het uitlenen of detacheren van personeel is volgens de hoofdregel belast met 21% btw. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een onderwijsinstelling personeel uitleent aan een andere onderwijsinstelling op grond van een detacheringsovereenkomst, de detacheringsvergoeding is belast met 21% btw. De inlenende onderwijsinstelling kan die btw niet in aftrek brengen of terug vragen. Daarom vormt de btw een kostenpost. Hetzelfde geldt voor stichtingen of instellingen in de zorgsector of sociaal-culturele sector.

Check of btw-heffing achterwege blijft volgens goedkeuringen besluit 5 juli 2022

Op grond van goedkeuringen uit het geactualiseerde Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2022 blijft de btw-heffing bij het uitlenen van personeel buiten de btw-heffing. De goedkeuringen zien op situaties waarbij in eerste instantie sprake is van het btw-belast detacheren van personeel. Als de instellingen voldoen aan de voorwaarden van de goedkeuring moeten ze handelen alsof sprake is van een btw-vrijstelling. Dit betekent dat de instelling geen btw is verschuldigd over de detacheringsvergoeding, maar ook dat de instelling geen recht heeft op aftrek van btw op de kosten die de instelling maakt voor het uitlenen van het personeel.

In de situaties waarvoor de goedkeuringen gelden, is sprake van het detacheren van personeel. Deze situaties moeten worden onderscheiden van de situatie waarbij uw stichting personeel inzet bij een andere instelling via een zogenoemde overeenkomst van opdracht. In het Blog Bespaar btw bij inzet personeel bij andere non-profit instellingen leest u op welke manier u btw kunt besparen door personeel in te zetten via een overeenkomst van opdracht.

Het besluit van 5 juli 2022 maakt onderscheid tussen het structureel en het niet-structureel uitlenen van personeel. Er is sprake van het structureel uitlenen van personeel als het personeelslid met de uitlener een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd.

Goedkeuring voor structureel uitlenen van personeel

Als uw stichting structureel personeel uitleent aan een andere instelling, kan uw stichting mogelijk gebruik maken van de volgende goedkeuringen:

  • goedkeuring voor het structureel uitlenen van personeel in de sociaal-culturele sector;
  • goedkeuring voor het structureel uitlenen van personeel in de gezondheidssector;
  • goedkeuring voor het structureel uitlenen van wetenschappelijk personeel.

Voor deze goedkeuringen gelden strikte voorwaarden die zodanig zijn opgesteld dat de inlener in materieel opzicht de positie van werkgever moet innemen.

Goedkeuringen voor niet-structureel uitlenen van personeel:

Als uw stichting niet structureel personeel uitleent aan een andere instelling, kan de stichting mogelijk gebruik maken van de volgende goedkeuringen:

  • goedkeuring voor het niet structureel uitlenen van personeel binnen de Wmo-zorg of Jeugdzorg (sociaal-culturele sector);
  • goedkeuring voor het niet structureel uitlenen van personeel voor de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen (intramurale zorg binnen de gezondheidssector);
  • goedkeuring voor het niet structureel uitlenen van onderwijzend personeel (onderwijssector).

Ook voor deze goedkeuringen gelden strikte voorwaarden.

Verduidelijking opbrengstcriterium

Voor alle hiervoor vermelde goedkeuringen voor het structureel en niet structureel uitlenen van personeel geldt onder meer het zogenoemde opbrengstcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding voor het uitgeleende personeel beperkt moet blijven tot de brutoloonkosten van het personeelslid. In het nieuwe Besluit van 5 juli 2022 is verduidelijkt dat een redelijke kostenvergoeding van maximaal 5% van de brutoloonkosten is toegestaan voor de werkzaamheden die samenhangen met het optreden als uitlener.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

  • Beoordelen of uw stichting gebruik kan maken van de goedkeuringen uit het Besluit van 5 juli 2022.
  • Adviseren over de manier waarop uw stichting btw-kansen benut bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten over het uitlenen van personeel.
  • Bestaande overeenkomsten beoordelen voor de btw.

Risico

Als uw stichting of instelling bij het uitlenen van personeel ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, en dus geen btw afdraagt, bestaat het risico op naheffing van btw en boetes. Om deze risico’s te voorkomen, is van belang om de bestaande overeenkomsten te toetsen aan de voorwaarden van de goedkeuringen van de Staatssecretaris van Financiën.

Slot

Bent u betrokken bij een sociaal-culturele, zorg- of onderwijsinstelling die personeel uitleent binnen de btw-vrijgestelde sector en wilt u weten hoe u de btw-kansen benut bij het uitlenen van personeel? Vraag dan kosteloos het vakinhoudelijke artikel ‘Uitlenen van personeel en btw’ aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u in welke verschillende situaties u btw kunt besparen bij de inzet van personeel bij andere instellingen binnen de non-profit sector.

Of check via het overzichtelijke stroomschema in illustraties of uw instelling alle btw-kansen benut.
Via dit stroomschema komt u erachter of uw instelling btw is verschuldigd over een ontvangen geldbedrag, maar ook wanneer uw instelling de btw op kosten en investeringen (inkoop-btw) in aftrek kan brengen of kan terugvragen. U kunt dit stroomschema via deze link aanvragen.

Lees ook het blog Bespaar btw bij inzet personeel bij andere non-profit instellingen

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina!

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel uitlenen van personeel en btw aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.