Voorkom onjuiste toepassing vereenvoudigde abc-regeling

Je bekijkt nu Voorkom onjuiste toepassing vereenvoudigde abc-regeling
  • Laatste wijziging in bericht:september 19, 2023

Koopt uw Nederlandse bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland goederen en verkoopt uw bedrijf deze goederen vervolgens door aan een klant in bijvoorbeeld België? En worden de goederen rechtstreeks vanuit Duitsland vervoerd naar België? Onder strikte voorwaarden kan uw bedrijf de vereenvoudigde abc-regeling toepassen. Daardoor kan uw leverancier het btw-nultarief toepassen en kunt u de btw verleggen naar uw afnemer. Naar aanleiding van een Europees arrest uit december 2022 paste de Staatssecretaris in september 2022 de factuurvereisten aan voor de situatie waarin de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing is. Daarover leest u meer in dit blog.  

Wat is een abc-transactie?

Op onderstaande afbeelding ziet u een schematische weergave van een abc-transactie, waarbij uw bedrijf partij B is. Bij een abc-transactie is voor de btw sprake van twee leveringen. Eén levering van beide leveringen kwalificeert als intracommunautaire levering in Duitsland. De andere levering is een binnenlandse levering in Duitsland of België. 

Wat zijn de btw-gevolgen van de vereenvoudigde abc-regeling?

Op grond van de Nederlandse btw-regels leidt de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling ertoe dat uw leverancier het btw-nultarief mag toepassen en dat u de btw kunt verleggen naar de Belgische afnemer. Op deze manier wordt in beide schakels geen btw in rekening gebracht op de factuur. Voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling gelden strikte voorwaarden. Sommige voorwaarden verschillen per EU-land.

Eén van de voorwaarden is dat het vervoer van de goederen toerekenbaar is aan de eerste schakel A-B. Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven op grond van de btw-regeling voor ketentransacties bepalen aan welke schakel in de keten het vervoer van de goederen moet worden toegerekend. Lees het blog Vereenvoudiging toerekening intracommunautair vervoer bij ketentransacties vanaf 2020 voor meer informatie over de btw-regeling voor ketentransacties.

Eén van de andere voorwaarden is dat uw bedrijf, als tussenhandelaar B, verplicht is om de woorden ‘btw verlegd’ op de factuur te zetten. Dit volgt uit het Europese arrest van december 2022. Als de woorden ‘btw verlegd’ niet op de factuur staan, geldt de vereenvoudigde abc-regeling niet. In Nederland gold tot 2 september 2022 de goedkeuring dat tussenhandelaar B bij de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling de vermelding ‘intracommunautaire levering’ op de factuur mocht zetten. Deze goedkeuring is ingetrokken per 2 september 2023. Daardoor is tussenhandelaar B vanaf die datum ook op grond van de Nederlandse btw-regels verplicht om de woorden ‘btw verlegd’ op de factuur te vermelden.

Een opsomming van alle voorwaarden van de vereenvoudigde abc-regeling leest u in het vakinhoudelijke artikel ‘Vereenvoudigde abc-regeling’ dat u kosteloos kunt aanvragen via het formulier onder dit blog. 

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?

  • de feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie in kaart brengen en op basis daarvan beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing is;
  • beoordelen aan welke schakel van de transactie het vervoer van de goederen toerekenbaar is;
  • adviseren over de manier waarop uw bedrijf de voor de btw meest gunstige situatie realiseert bij de betreffende abc-transactie.

Risico

Het risico van het ten onrechte toepassen van de vereenvoudigde abc-regeling is dat uw bedrijf een zogenoemde nummerverwerving verricht in Nederland. Daardoor loopt uw bedrijf het risico op een naheffing van de verschuldigde verwervings-btw wegens de nummerverwerving, waarbij bovendien de aftrek van deze verwervings-btw kan worden geweigerd. Daarnaast kan de verkeerde toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling leiden tot boetes voor de onjuiste factuur, de onjuiste btw-aangifte en de onjuiste Opgaaf ICP.

Slot

Heeft uw bedrijf te maken met abc-transacties? Vraag kosteloos het artikel Vereenvoudigde abc-regeling aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u alle voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina!

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel Vereenvoudigde abc-regeling aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.