Overwinning belastingprocedure

Je bekijkt nu Overwinning belastingprocedure
  • Laatste wijziging in bericht:oktober 11, 2021

Deze zomer proostte ik met Ronald Pots op de overwinning van de belastingprocedure tegen een beslissing van de Belastingdienst. Een mooi succes waar ik erg trots op ben. In dit blog leest u meer over de inhoud van de rechtszaak. In het blog Hoe verloopt een bezwaar- en beroepsprocedure? komt aan bod wat er allemaal komt kijken bij zo’n belastingprocedure en hoe ik u daarbij kan helpen. Bent u benieuwd naar hoe de voorzitter van de sportstichting, Ronald Pots, mijn btw-diensten heeft ervaren? Dat leest u bij de aanbevelingen.

Waar de btw-procedure over gaat

De btw-procedure gaat over de vraag of een sportstichting recht heeft op teruggaaf van de btw op de verbouwingskosten van de kleedkamers in 2018.

De sportstichting sloot in 2014 een overeenkomst met de voetbalvereniging voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Ook gaf zij gelegenheid tot sportbeoefening aan andere gebruikers dan de voetbalvereniging. Op dat moment was de sportstichting alleen eigenaar van de kunstgrasvelden. De voetbalvereniging was eigenaar van het gebouw met de kleedkamers en de kantine.

Vanwege het doel van de sportstichting om zowel het gebouw als de kunstgrasvelden op het sportpark te beheren en onderhouden, komen de sportstichting en de voetbalvereniging in 2018 overeen dat de voetbalvereniging het gebouw verkoopt aan de sportstichting. Na deze verkoop is de sportstichting verantwoordelijk voor de verbouwing van de kleedkamers. Omdat de sportstichting van plan is om de kleedkamers na de verbouwing samen met de kunstgrasvelden en overige attributen ter beschikking te stellen voor het btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening, vraagt de sportstichting de btw op de verbouwingskosten van de kleedkamers terug. De Belastingdienst wijst dit verzoek om btw-teruggave af.

Wat is het btw-probleem?

Het probleem is dat de voetbalvereniging het gebouw met de kleedkamers en de kantine in 2018, kort voor de start van de verbouwing, verkoopt aan de sportstichting. Daarom is de Belastingdienst van mening dat sprake is van zogenoemd misbruik van recht. Volgens de Belastingdienst is sprake van een constructie die is opgezet om fiscaal voordeel te behalen. Als het gebouw eigendom was gebleven van de voetbalvereniging, had de voetbalvereniging de btw op de verbouwingskosten namelijk niet terug kunnen vragen. Omdat de voetbalvereniging btw-vrijgestelde prestaties verricht.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van misbruik van recht, omdat de sportstichting niet handelt in strijd met doel en strekking van de btw-regels. De vergoeding die de sportstichting ontvangt voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening is een reële vergoeding, inclusief kosten- en winstopslag. Bovendien worden de overeenkomsten tussen de sportstichting en de voetbalvereniging nageleefd. De juridische vormgeving komt overeen met de feitelijke verschijningsvorm en de zogenoemde economische realiteit.

De volledige uitspraak van de Rechtbank Gelderland leest u hier.

Wilt u weten hoe ik mijn klant begeleidde tijdens deze rechtszaak en hoe het proces verliep? Lees dan het blog Hoe verloopt een bezwaar- en beroepsprocedure? 

Wat is het belang voor de praktijk?

Vanwege de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019, is de fiscale structuur uit deze zaak niet langer interessant voor de btw. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door een sportstichting die geen winst beoogd, valt vanaf dat moment onder de btw-vrijstelling. Hierdoor kan een dergelijk sportstichting de btw op kosten en investeringen die samenhangen met het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet langer terugvragen. Wel kunnen sportverenigingen en -stichtingen vanaf 2019 een subsidie (BOSA) krijgen voor de bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie en de aanschaf van sportmaterialen. Bovendien betstaat recht op een extra subsidie voor investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Gemeenten hebben ook recht op een subsidie (SPUK) voor vergelijkbare investeringen. Daardoor worden andere structuren weer interessant.

De uitspraak is nog wel van belang voor situaties waarin de Belastingdienst stelt dat sprake is van misbruik van recht. Uit deze uitspraak blijkt namelijk dat iedere btw-ondernemer de voor hem of haar meest voordelige structuur en invulling mag kiezen. Deze vrijheid wordt begrensd met het verbod van misbruik van recht. Uit de uitspraak blijkt dat geen sprake is van misbruik van recht als partijen marktconform handelen, waarbij de juridische vormgeving overeenkomt met de feitelijke verschijningsvorm en de btw-ondernemer economische realiteit heeft.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?

  • U begeleiden of namens u optreden in een bezwaar- en beroepsprocedure.
  • De juridische vormgeving van onderlinge afspraken beoordelen op de btw-gevolgen en waar nodig aanpassen.
  • Beoordelen wat voor uw stichting, vereniging of gemeente de fiscaal meest gunstige structuur is en adviseren over de manier waarop u die uitvoert.

Contact

Wilt u btw-kansen benutten en een discussie met de Belastingdienst voorkomen? Neem dan bij ingrijpende plannen tijdig contact met me op, zodat ik u kan adviseren over de voor de btw meest gunstige oplossing en de juiste uitvoering daarvan.

Of laat een Btw-Check uitvoeren om te checken of u risico’s loopt of btw-kansen laat liggen.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier op deze pagina!