Handelt de gemeente als overheid of als btw-ondernemer?

Je bekijkt nu Handelt de gemeente als overheid of als btw-ondernemer?
  • Laatste wijziging in bericht:augustus 4, 2021

Bent u betrokken bij de financiële positie van een gemeente? Heeft u inzichtelijk voor welke activiteiten uw gemeente kwalificeert als btw-ondernemer? En voor welke activiteiten de gemeente handelt als overheid? Dit is van belang voor de belastbaarheid van door de gemeente ontvangen vergoedingen of bijdragen, alsmede voor de mate van aftrek van de btw op kosten en investeringen voor de betreffende activiteiten. Zo oordeelt een verwijzingshof in april 2021 dat een gemeente voor de uitgifte van grafrechten als btw-ondernemer optreedt, ook al is sprake van een overheidstaak.

Handelen als overheid

Uit diverse jurisprudentie blijkt dat niet altijd duidelijk is wat onder het begrip ‘als overheid’ wordt verstaan. Zo heeft de Hoge Raad in juni 2020 beslist dat een gemeente die activiteiten verricht voor begraafplaatsen btw-ondernemer kan zijn, ook al is sprake van een overheidstaak. Volgens de Hoge Raad is voor de vaststelling of een gemeente handelt als overheid niet voldoende dat de gemeente handelt ter uitvoering van een door de wetgever opgedragen taak. Daarnaast is namelijk van belang op welke manier de gemeente uitvoering geeft aan die bepaalde door de wetgever opgedragen taak. Dit betekent dat een gemeente bij het uitvoeren van een wettelijk opgedragen taak alleen als overheid handelt, als:

  • de gemeente daarbij gebruik maakt van overheidsbevoegdheden; en
  • private ondernemers diezelfde activiteiten niet kunnen verrichten, omdat zij niet beschikken over die overheidsbevoegdheden.

Het verwijzingshof heeft in april 2021 beslist dat de gemeente voor de uitgifte van grafrechten als btw-ondernemer optreedt. Daarom heeft de gemeente geen recht op bijdrage uit het btw-compensatiefonds ter financiering van de btw die betrekking heeft op de uitgifte van grafrechten.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

  • beoordelen en in kaart brengen (labelen) voor welke activiteiten de gemeente handelt als overheid
  • beoordelen en adviseren over de mate van btw-aftrek
  • beoordelen en adviseren over het recht op bijdrage uit het btw-compensatiefonds ter financiering van de btw op de door uw gemeente gemaakte kosten

Risico

Als een gemeente niet goed inzichtelijk heeft welke activiteiten zij verricht als btw-ondernemer en welke als overheid of voor niet-economische activiteiten, bestaat het risico op:

  • een naheffingsaanslag btw, verhoogd met belastingrente en eventuele boete, indien ten onrechte geen btw is afgedragen of ten onrechte btw in aftrek is gebracht;
  • een terugvorderingsbeschikking btw-compensatiefonds, verhoogd met belastingrente, indien ten onrechte is verzocht om een bijdrage uit het btw-compensatiefonds ter financiering van btw op kosten en investeringen.

Als een gemeente ten onrechte btw terugvraagt via de btw-aangifte, terwijl de gemeente eigenlijk om een bijdrage uit het btw-compensatiefonds had moeten verzoeken, ontstaat een rentenadeel. De te betalen belastingrente over de terug te betalen btw en te vergoeden belastingrente over de bijdrage uit het btw-compensatiefonds worden namelijk over twee verschillende tijdvakken berekend.

Contact

Wilt u meer weten over de btw-aspecten van een gemeente? Vraag gratis het vakinhoudelijke artikel ‘Gemeenten: btw-aftrek of bijdrage uit btw-compensatiefonds?’ aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de btw-positie van een gemeente en de in dit blog vermelde rechtszaak.

En raadpleeg deze pagina voor een overzicht van wat ik voor uw gemeente kan betekenen.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier op deze pagina.

Vraag hier gratis het vakinhoudelijke artikel ‘Gemeenten: btw-aftrek of bijdrage uit btw-compensatiefonds?’ aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.