Internationaal

Vermijdt u alle internationale btw-risico's?

Heeft u te maken met een bedrijf met internationale leveranciers, dienstverleners of afnemers en wilt u het volgende weten?

Graag geef ik u de antwoorden op deze en andere btw-vragen. 

Cursussen

Wordt het tijd om uw btw-kennis bij te spijkeren? Zodat u tijdig kunt sturen op de btw-kansen en risico’s van uw vereniging, stichting, instelling, gemeente, bedrijf of organisatie?

Schrijf u dan in voor één of meer btw-cursussen.

praktijkcasussen

Slide

Alle btw-regels en factuurvereisten op een rij

Een Nederlands bedrijf koopt goederen in bij haar Nederlandse zusteronderneming die een magazijn heeft in Duitsland. De verkochte goederen worden geleverd vanuit het Duitse magazijn naar ondernemers in Nederland en andere EU-landen. Ook vinden zogenoemde afhaaltransacties plaats en voorraadoverbrengingen naar het Nederlandse magazijn. Het bedrijf komt bij mij met de vraag welke btw-gevolgen de verschillende goederenleveringen hebben. Op basis van de verstrekte documentatie, stel ik de btw-gevolgen vast. De uitwerking van de verschillende goederentransacties leg ik vast in een btw-notitie. In deze btw-notitie beschrijf ik aan welke btw-regels en factuurvereisten het bedrijf moet voldoen, hoe het bedrijf de verschillende goederentransacties moet verwerken in de btw-aangifte en de Opgaaf ICP en welke vervoersdocumenten of verklaringen het bedrijf in de administratie moet bewaren. De btw-notitie gebruikt de financiële afdeling van het bedrijf als naslagwerk. Hiermee vermijdt het bedrijf risico’s op btw-naheffingen, boetes en rente.

Slide

Volstrekte zekerheid btw-gevolgen internationale dienstverlening

Een ondernemer is bezig om een elektronisch platform op te zetten. Via dat elektronische platvorm verkoopt de ondernemer vouchers aan particulieren binnen en buiten de EU. Deze vouchers koopt de ondernemer op zijn beurt in bij een bedrijf buiten de EU.
Voordat het platform live gaat, wil de ondernemer graag goed geïnformeerd worden over de btw-gevolgen. Daarom neemt de ondernemer contact met mij op. Tijdens een bespreking verzamel ik informatie en spreken we af dat ik mijn bevindingen vastleg in een btw-notitie. Tijdens het literatuuronderzoek en de beoordeling van de documentatie concludeer ik dat het beter is om de casus schriftelijk voor te leggen aan de Belastingdienst. In deze casus lopen verschillende btw-regels door elkaar. Voor de btw wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen zogenoemde enkelvoudige vouchers en meervoudige vouchers. En de klant verleent zowel een dienst aan het bedrijf buiten de EU waarbij hij de vouchers inkoopt, als aan de particuliere afnemer in binnen- of buienland. Ook daarvoor gelden verschillende btw-regels. Omdat de ondernemer nog moet beginnen met zijn business en in de toekomst geen problemen wil met de Belastingdienst, besluiten we om mijn bevindingen vast te leggen in de brief voor de Belastingdienst voor het schriftelijke vooroverleg. Inmiddels is de inspecteur akkoord gegaan met onze zienswijze. Nu weet mijn klant 100% zeker hoe hij zijn administratie moet inrichten om op de juiste manier en over het juiste bedrag btw te voldoen. Dit voorkomt problemen in de toekomst.

previous arrow
next arrow

benut uw btw-kansen met de nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijft u automatisch op de hoogte van alle btw-kansen. In de nieuwsbrief leest u welke acties u moet ondernemen om btw te besparen. Een rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat voor bepaalde diensten het 9% btw-tarief geldt. Als u vergelijkbare diensten verricht, kunt u met een beroep op de uitspraak het 9% btw-tarief toepassen, in plaats van het 21% btw-tarief. Aan de andere kant kan een rechter ook een uitspraak doen die niet in uw voordeel is. Op dat soort nieuws zit u niet te wachten, maar de Belastingdienst en de rechter verwachten wel dat u als ondernemer op de hoogte bent van alle btw-regels. Dus ook van de beslissingen van een rechter. Door op de hoogte te blijven van de rechtspraak, kunt u op tijd actie ondernemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook krijgt u via de nieuwsbrief maandelijks een overzicht van belangrijke data en termijnen voor de btw, zodat u geen termijnen mist en daarmee problemen voorkomt.

Nieuwsbrief