benut uw non-profit organisatie echt alle btw-kansen?

Bent u betrokken bij een vereniging, stichting of een andere non-profit organisatie en heeft u btw-vragen, zoals:

Op basis van de feiten en omstandigheden van uw vereniging, stichting of organisatie, zoek ik graag voor u uit wat de btw-gevolgen zijn. Daarna weet u op welke manier u btw-kansen benut en risico’s vermijdt.

Of check via het overzichtelijke stroomschema in illustraties of uw stichting alle btw-kansen benut.
Via dit stroomschema komt u erachter of uw stichting btw is verschuldigd over een ontvangen geldbedrag, maar ook wanneer uw stichting de btw op kosten en investeringen (inkoop-btw) in aftrek kan brengen of kan terugvragen. U kunt dit stroomschema via deze link aanvragen.

Cursussen

Wordt het tijd om uw btw-kennis bij te spijkeren? Zodat u tijdig kunt sturen op de btw-kansen en risico’s van uw vereniging, stichting, instelling, gemeente, bedrijf of organisatie?

Schrijf u dan in voor één of meer van btw-cursussen.

praktijkcasussen

Slide

Zorginstelling bespaart btw bij inlenen personeel

Zorginstelling A gebruikt bij de uitvoering van haar zorgdiensten personeel van een zorginstelling B. De zorgdiensten die zorginstelling A verricht, vallen onder een medische btw-vrijstelling. Dit betekent dat zorginstelling A de btw op gemaakte kosten en investeringen voor die zorgdiensten niet kan terugvragen bij de Belastingdienst. Als zorginstelling A personeel inleent van een andere zorginstelling en daarvoor een detacheringsovereenkomst opstelt, is voor de btw sprake van het btw-belast uitlenen van personeel. Omdat de zorginstelling A de btw op de kosten van het ingeleende personeel niet kan terugvragen, vormt de btw een kostenpost.
Zorginstelling A komt bij mij met de vraag op welke manier de zorginstelling de btw-druk voorkomt bij het gebruik van personeel van zorginstelling B. Tijdens een telefonisch overleg en per e-mail vraag ik diverse informatie en documentatie op over welke werkzaamheden het personeel precies gaat verrichten, welke functies de personeelsleden hebben en welke opleidingen het personeel heeft gevolgd. Op basis van de verstrekte informatie en na een grondig literatuuronderzoek geef ik advies over de manier waarop de zorginstelling A de btw-druk voorkomt. Vervolgens beoordeel ik de verstrekte concept overeenkomst over de werkzaamheden die de zorginstelling B verricht voor zorginstelling B. Waar dat nodig is, vul ik de overeenkomst aan met btw-bepalingen. Op grond van de geadviseerde werkwijze die is vastgelegd in de overeenkomst, kan zorginstelling A zonder btw-druk gebruik maken van het personeel van zorginstelling B. Zo bespaart zorginstelling A btw.

Slide

Stichting ontvangt btw terug

Een stichting ontvangt vergoedingen voor verschillende activiteiten zoals promotiewerkzaamheden en het leiden van projecten. Deze activiteiten zijn belast met btw. Vanwege de opstartfase waarin de stichting zich bevindt, ontvangt de stichting een subsidie van de gemeente. De stichting vraagt zich af of zij btw moet betalen over de ontvangen subsidie. En of de subsidie gevolgen heeft voor het terug vragen van de btw op kosten en investeringen.
Na de beoordeling van de subsidieovereenkomst stel ik vast dat de subsidie buiten de btw-heffing valt. Op basis van de overige verstrekte informatie concludeer ik dat de stichting alle btw op de kosten en investeringen kan terugvragen. Per saldo leidt mijn btw-advies tot btw-teruggaven aan de stichting.

previous arrow
next arrow

benut uw btw-kansen met de nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijft u automatisch op de hoogte van alle btw-kansen. In de nieuwsbrief leest u welke acties u moet ondernemen om btw te besparen. Een rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat voor bepaalde diensten het 9% btw-tarief geldt. Als u vergelijkbare diensten verricht, kunt u met een beroep op de uitspraak het 9% btw-tarief toepassen, in plaats van het 21% btw-tarief. Aan de andere kant kan een rechter ook een uitspraak doen die niet in uw voordeel is. Op dat soort nieuws zit u niet te wachten, maar de Belastingdienst en de rechter verwachten wel dat u als ondernemer op de hoogte bent van alle btw-regels. Dus ook van de beslissingen van een rechter. Door op de hoogte te blijven van de rechtspraak, kunt u op tijd actie ondernemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook krijgt u via de nieuwsbrief maandelijks een overzicht van belangrijke data en termijnen voor de btw, zodat u geen termijnen mist en daarmee problemen voorkomt.

Nieuwsbrief