kiest u bij vastgoedtransacties tijdig voor de meest gewenste optie voor de btw en overdrachtsbelasting?

Is uw vereniging, stichting, instelling, gemeente of bedrijf van plan een pand of een perceel grond te kopen, te verkopen of te verhuren en rijzen de volgende vragen?

Graag zoek ik voor u uit wat voor de btw en de overdrachtsbelasting de meest gewenste optie is voor de aan- of verkoop van uw pand of perceel grond. Ook breng ik graag voor u in kaart wat de btw-gevolgen zijn van de verhuur of leegstand van uw pand.

Cursussen

Wordt het tijd om uw btw-kennis bij te spijkeren? Zodat u tijdig kunt sturen op de btw-kansen en risico’s van uw vereniging, stichting, instelling, gemeente, bedrijf of organisatie?

Schrijf u dan in voor één of meer van btw-cursussen.

praktijkcasussen

Slide

Is de btw op renovatiekosten van een pand aftrekbaar?

Een stichting is eigenaar van een pand en verhuurt het pand aan verschillende huurders. Sommige huurders zijn btw-ondernemer. Andere huurders zijn geen btw-ondernemer. Vanwege toekomstige renovatiewerkzaamheden aan het pand, vraagt het stichtingsbestuur zich af of de stichting de btw op die renovatiekosten terug kan vragen bij de Belastingdienst. Tijdens een bespreking in het pand bekijk ik de werkelijke situatie en verzamel ik de benodigde informatie voor mijn onderzoek. Daarna zoek ik uit of het mogelijk is om het pand te verhuren met btw. Als dat kan, leg ik uit op welke manier de stichting een deel van het pand btw-belast kan verhuren. Hierdoor kan de stichting een deel van de btw op de renovatiekosten terug vragen. Dat levert de stichting een btw-besparing op.

Slide

Wat zijn de btw-gevolgen van de nieuwbouw van een zakelijke ruimte bij een privéwoning?

Een eigenaresse van een administratiekantoor komt bij mij met een vraag over haar klant die een zakelijke ruimte laat bouwen bij haar privéwoning. Ze vraagt zich af of de btw op de nieuwbouwkosten van de zakelijke ruimte in aftrek kan worden gebracht en wat de gevolgen zijn van eventueel toekomstig privégebruik en de zogenoemde btw-herzieningsregeling? Nadat ik de benodigde informatie ontvang, begin ik alle informatie in kaart te brengen en doe ik een literatuuronderzoek. Vervolgens leg ik in een btw-notitie vast welke btw-regels gelden voor het in aftrek brengen van btw op nieuwbouwkosten van een zakelijke ruimte. En wat de btw-gevolgen zijn van eventueel toekomstig privégebruik of verkoop van die zakelijke ruimte. Nu weet de eigenaresse van het administratiekantoor welke btw ze voor haar klant in aftrek kan brengen en waar ze in de toekomst op moet letten in verband met de btw-herzieningsregeling. Dit levert nu een btw-besparing op en voorkomt problemen in de toekomst.

previous arrow
next arrow

benut uw btw-kansen met de nieuwsbrief.

Via de nieuwsbrief blijft u automatisch op de hoogte van alle btw-kansen. In de nieuwsbrief leest u welke acties u moet ondernemen om btw te besparen. Een rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat voor bepaalde diensten het 9% btw-tarief geldt. Als u vergelijkbare diensten verricht, kunt u met een beroep op de uitspraak het 9% btw-tarief toepassen, in plaats van het 21% btw-tarief. Aan de andere kant kan een rechter ook een uitspraak doen die niet in uw voordeel is. Op dat soort nieuws zit u niet te wachten, maar de Belastingdienst en de rechter verwachten wel dat u als ondernemer op de hoogte bent van alle btw-regels. Dus ook van de beslissingen van een rechter. Door op de hoogte te blijven van de rechtspraak, kunt u op tijd actie ondernemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook krijgt u via de nieuwsbrief maandelijks een overzicht van belangrijke data en termijnen voor de btw, zodat u geen termijnen mist en daarmee problemen voorkomt.

Nieuwsbrief