Is de kleine ondernemersregeling voordelig voor uw bedrijf of stichting?

Je bekijkt nu Is de kleine ondernemersregeling voordelig voor uw bedrijf of stichting?
  • Laatste wijziging in bericht:april 26, 2021

Heeft uw bedrijf of stichting een btw-belaste omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de kleine ondernemersregeling (hierna: KOR). Onder de nieuwe KOR-regels vanaf 2020 kunnen alle btw-ondernemers gebruikmaken van een ‘btw-vrijstelling’ voor kleine ondernemers. In dit blog leest u meer over de KOR.

Vanaf 2020 is de KOR gewijzigd van opzet
De KOR is vanaf 1 januari 2020 alleen afhankelijk van de hoogte van de omzet en niet meer van de per saldo verschuldigde btw. Hierdoor is het btw-extraatje verdwenen voor btw-ondernemers die op grond van de oude KOR recht hadden op een btw-vermindering van maximaal € 1.345. Heeft uw bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000?
Dan kunt u kiezen voor de KOR. De KOR biedt financiële en administratieve voordelen, zoals geen btw-afdracht, geen btw-aangiften en slechts beperkte administratieplicht.

Geldt de KOR ook voor uw organisatie?
De KOR geldt voor alle btw-ondernemers met een maximale jaaromzet van € 20.000, ongeacht de rechtsvorm. Dit betekent dat ook rechtspersonen, stichtingen en verenigingen met een jaarlijkse omzet van maximaal € 20.000 de KOR kunnen toepassen.

Btw-positie wijzigt
Door toepassing van de KOR wijzigt de btw-positie van de btw-ondernemer in een btw-vrijgestelde positie. Dit betekent dat de btw-ondernemer die kiest voor de KOR geen recht heeft op aftrek van btw op inkopen en investeringen.

Keuze voor KOR 
U kunt kiezen of u de KOR wilt toepassen of de normale btw-regels wilt volgen. Als u de KOR wilt toepassen, moet u dat uiterlijk vier weken voor aanvang van het btw-tijdvak waarover u de KOR wilt toepassen melden bij de Belastingdienst met het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst. De keuze voor toepassing van de KOR, geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzetgrens van € 20.000 tussentijds wordt overschreden.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?
1. Beoordelen of uw bedrijf of stichting in aanmerking komt voor de KOR 
2. Beoordelen of het voordelig is om te kiezen voor de KOR 
3. In kaart brengen wat voor uw bedrijf of stichting de voor- en nadelen zijn van de keuze voor de KOR 
4. Begeleiden bij de aan- of afmelding van de KOR 

Risico
Door toepassing van de KOR wijzigt de btw-positie van de btw-ondernemer van een btw-belaste positie in een btw-vrijgestelde positie. Dit kan ertoe leiden dat de btw-ondernemer zogenoemde herzienings-btw moet betalen of geen gebruik meer kan maken van bepaalde regelingen. Beoordeel daarom of het voor uw bedrijf of stichting voordelig is om te kiezen voor de KOR. Houd hierbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen en investeringen.

Contact
Heeft uw bedrijf of stichting op jaarbasis een omzet van maximaal € 20.000? En wilt u meer weten over welke btw-gevolgen de KOR voor uw bedrijf of stichting heeft? Vraag kosteloos het artikel Kleine ondernemersregeling btw aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit vakinhoudelijke artikel leest u meer over de btw-gevolgen van de KOR.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina.

 

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel Kleine ondernemersregeling btw aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.