Missie

Btw is mijn vak! Dat vind ik leuk en daar ben ik goed in! 
Graag wil ik mijn btw-kennis delen om voor internationaal georiënteerde bedrijven, vastgoed gerelateerde bedrijven en non-profit organisaties op een duidelijke manier de complexe btw-regelgeving overzichtelijk te maken. Op die manier voorkomen deze bedrijven en organisaties boeterisico's en besparen ze btw. Dit leidt tot een optimale btw-positie! Daarom ben ik in 2014 gestart met Gerritsen BTW Advies.

Werkwijze

Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden hanteer ik hoge professionele normen. Ik ga plichtsbewust te werk om mijn afspraken na te komen. Het uitpluizen van wet- en regelgeving, en het grondig en nauwkeurig analyseren van gegevens zijn werkzaamheden waar ik enthousiast van word. Daarnaast heb ik de capaciteit om op basis van studie, onderzoek en analyse van fiscaal-juridische bronnen, een vlot geschreven en heldere tekst op te stellen. 

Kwaliteit

Om de kwaliteit van mijn adviezen te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie het Register Belastingadviseurs (RB).

Het RB is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs in het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in 'hun' RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Gerritsen BTW Advies heeft een erkenning als RB-kantoor, omdat de eindverantwoordelijkheid voor de btw-advisering in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal worden behartigd. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Ik maak onderdeel uit van het BTW-specialistennetwerk van het RB. Het RB heeft dit netwerk van BTW-specialisten opgezet voor onder meer periodiek vaktechnisch overleg en klankborden.